Zorg en ondersteuning

Het team van de Imenhof baseert haar onderwijs op EIGENHEID. Iedere leerling kan en mag zichzelf zijn. Dit betekent dat wij waar nodig en mogelijk ons onderwijs aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Soms heeft een leerling bepaalde hulp of extra aandacht nodig voor een korte periode, maar soms ook structureel. Wij denken hierbij in mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Ouders zijn onze partners als het gaat om extra ondersteuning, u bent immers expert wanneer het uw kind betreft. Samen zoeken we naar de best passende aanpak, zodat uw kind met plezier naar school kan blijven gaan.

De Imenhof is aangesloten bij het Steunpunt van Consent. We worden o.a. ondersteund door onderwijscoach Elisabeth Messelink en orthopedagoge Marli van der Sark. In dit expertteam, ook wel breedteteam genoemd zitten ook medewerkers van het CJG Losser en de GGD. Zo kan er gericht onderzocht worden wat de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen zijn en wat er bij ons op school gerealiseerd kan worden. Hierbij werken wij oplossingsgericht, we spreken niet van problemen, maar van uitdagingen.

Meer informatie is te vinden in ons ondersteuningsprofiel.