Leren in balans

 

LEREN LEREN - LEREN LEVEN
 

Wij geven onderwijs in de balans tussen:
           LEREN        en        LEVEN:
 
 • cognitie  
 • spanning 
 • presteren
 • alleen    
 • vakkennis
 • sociaal emotioneel  
 • ontspanning        
 • fouten mogen maken
 • samen    
 • talent

BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN
 
Wij beloven jullie:
 • Een veilige en positieve leeromgeving
 • Goede en duidelijke instructies die aansluiten bij jouw leerniveau
 • Begeleiding bij het leren leren; leerstrategieën, werkhouding, concentratie, keuzes maken, media, planning en samenwerking
 • Begeleiding bij het leren leven; verantwoordelijkheid, zelfkennis, compassie, zelfvertrouwen, geluk, respect en denken in mogelijkheden
 • De gelegenheid om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen
 • Dat je veel leert over de multiculturele samenleving en communicatie in de Engelse taal, zodat je een goede wereldburger kunt zijn
 • Een team van sterke en daadkrachtige leerkrachten die je helpen het beste in jezelf naar boven te halen
 

WANNEER LEERLINGEN ONZE SCHOOL VERLATEN
 
 • Beschikken zij over meer dan voldoende kennis in de basisvakken (bijv. rekenen en taal) en daarnaast een goed basisniveau in de Engelse taal
 • Hebben ze een leergierige en kritische houding
 • Weten ze waar ze wel en niet sterk in zijn en hoe ze hiermee om kunnen gaan
 • Kunnen ze zichzelf presenteren en op verschillende manieren informatie overbrengen
 • Zijn ze in staat leerstof in te plannen en beschikken ze over verschillende leerstrategieën
 • Kennen ze de verschillende mogelijkheden op het gebied van ICT en zijn ze mediawijs
 • Zijn ze sociaal vaardig en gaan ze respectvol met een ander om
 • Kunnen zij samenwerken en op een effectieve manier communiceren