Groepen

Op De Imenhof maken we waar mogelijk gebruik van heterogene groepen (leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar). Dit is voor leerlingen de groep waar ze bij horen, hun thuisbasis die een eigen naam heeft.

Heterogene groeperingsvormen zijn interessant om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de basisstof beheersen, dat leerlingen mekaar daarin leren helpen en verschillen verkleinen, dat er daardoor een hechter groepsgevoel ontstaat en dat leerlingen leren omgaan met sociale diversiteit. Onze groepssamenstellingen zijn dus bewust en niet bedoeld als combinatieklas.

Homogene groeperingsvormen (leerlingen van dezelfde leeftijd en/of hetzelfde niveau) gebruiken we voor het aanbieden van gedifferentieerde taken, zodat alle leerlingen uitdagingen net boven hun niveau krijgen en niemand op zijn "honger" hoeft te blijven zitten. Dit doen we bijvoorbeeld op instructiemomenten, bijvoorbeeld rekenen in groep 5.