Positive Behavior Support


In het schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met Positive Behaviour Support, kortweg PBS. Dit is een schoolbreed systeem waarbij gewenst gedrag wordt aangemoedigd, geoefend en bekrachtigd. Dit zorgt voor een duidelijk verwachtingspatroon door de hele school voor iedereen. Onze kernwaarden van PBS zijn RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID, EIGENHEID EN PLEZIER.

De kern van SWPBS

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

Voor meer informatie: www.swpbs.nl