Positive Behavior Support


Wij werken met Positive Behaviour Support, kortweg PBS. Dit is een schoolbreed systeem waarbij gewenst gedrag wordt aangemoedigd, geoefend en bekrachtigd. Dit zorgt voor een duidelijk verwachtingspatroon door de hele school voor iedereen.
Onze kernwaarden van PBS zijn RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID, EIGENHEID EN PLEZIER.
We stellen dus hoge eisen aan hoe we met elkaar omgaan, ook gedrag is een vak.

Voor meer informatie: www.swpbs.nl