Ouders

Als ouder/verzorger kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij school. We proberen voldoende momenten te plannen waarbij u op school kunt zien wat uw kind doet en leert. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen geen rapportgesprekken te voeren. In plaats daarvan nodigen we iedere eerste dinsdag van de maand een aantal ouders (en al vanaf de kleuters ook leerlingen) uit voor de spreekavond. Zo is er voldoende tijd om echt met elkaar in gesprek te gaan. u wordt in ieder geval 2x per schooljaar uitgenodigd. Daarnaast kunt u voor en na schooltijd altijd bij ons terecht.

Via de ouderparticipatie ondersteunen ouders ons binnen de school. Zo zijn er (groot-) ouders die helpen bij het knutselen, koken, aanleren van computervaardigheden, (Engels) lezen en nog veel meer. Hierdoor kunnen we onze leerlingen een breed aanbod geven, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Veel activiteiten zijn niet mogelijk zonder uw hulp.