Leerlingenraad

Op de Imenhof hebben we een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van groep 4 t/m 8. Deze groepsvertegenwoordigers worden door de leerlingen zelf gekozen. De leerlingenraad komt 5x per schooljaar bijeen om mee te beslissen over wat er binnen de school speelt. De vertegenwoordigers verzamelen bespreekpunten en ideeën in hun groep en nemen deze mee in de leerlingenraad.
De raad heeft ook een budget dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden.