MR de Imenhof

Medezeggenschapraad

mr
Op De Imenhof bestaat geen aparte ouderraad, maar is de medezeggenschap van de ouders geconcentreerd binnen de Medezeggenschapsraad. In deze MR kunnen ouders meebeslissen en meepraten over onderwerpen als de veiligheid op school, de besteding van de ouderbijdrage, activiteiten in de groepen, het gebouw, etc. Zo heeft de MR bijvoorbeeld de afgelopen schooljaren een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van het continurooster en het coronabeleid. De MR wordt ook geïnformeerd over o.a. de schoolplannen en de formatie.

 De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden. Er wordt ongeveer 6x per schooljaar `s avonds vergaderd op school. Eén lid van de MR wordt als voorzitter gekozen, hij/zij is verantwoordelijk voor de agenda en de planning. De zittingsperiode is drie jaar, waarna een lid zich herkiesbaar kan stellen of de MR kan verlaten.


Medezeggenschapraad Agenda/Notulen Schooljaar 2021 - 2022:


MR Jaarverslag 2020-2021  ...

Begroting 2021-2022MR Vergadering 1 | 02-09-2021

MR Vergadering 2 | 26-10-2021

MR Vergadering 3 | 14-12-2021

MR Vergadering 4 | 8-2-2022
   
MR Vergadering 5 | 14-4-2022

MR Vergadering 6 | 14-6-2022
Medezeggenschapraad Agenda / Notulen Schooljaar 2020 - 2021:


MR Jaarverslag 2019-2020  ...

Begroting 2020-2021

Notulen 1e algemene ouderavond 10-09-2019
(notulen volgen na de eerste algemene ouderavond van het volgende schooljaar)

MR Vergadering 1 | 18-08-2020

MR Vergadering 2 | 20-10-2020

MR Vergadering 3 | 08-12-2020

MR Vergadering 4 | 02-02-2021 
   
MR Vergadering 5 | 29-03-2021

MR Vergadering 6 | 22-06-2021